Speciale programma's

Steun aan maatschappelijke initiatieven

Naast kleine en grote projecten passend bij de doelstellingen wil het Revalidatiefonds ook aansluiten bij mooie maatschappelijke  initiatieven voor mensen met een lichamelijke beperking. Dit doen wij door intensief samen te werken en financieel te ondersteunen. Hiernaast lichten wij enkele van deze initiatieven toe.

- Leerstoel Disability Studies
- Dwarslaesieonderzoek
- Week van de toegankelijkheid
- Extra geld van de Vriendenloterij voor kinderen met kanker 
Stichting vriendenloterij
mud masters
lotto
team no limits